GRAFICKÉ NÁVRHY
 
- potravinárske výrobky
- servítky
- logá, značky, piktogramy
- skenovanie a retuš
- knihy, brožúrky
- prospekty, letáky
- pexesá, leporelá
- vizitky
- pohľadnice
- kalendáre, kalendáriky
- portfólia
- úprava výrobkov na 3D