HERALDIKA, GENEALÓGIA
 
  Erby obcí
- sme autormi 125 erbov
  Erby rodinné
- vytvorenie rodinného erbu
  so zaevidovaním do Heraldického
  registra Slovenskej republiky
- spolupráca so špičkovými historikmi
  Erby organizácii
  Genealógia rodiny
- hľadanie svojich predkov
  v spolupráci
  s historikmi a archívmi na Spiši
- vytvorenie rodostromu